Skład Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno

Kosewski Jan – Przewodniczący
Szustek Piotr – Wiceprzewodniczący
Lewalski Cezary – Sekretarz
Ampulska Marta
Fierek Piotr
Gawerski Piotr
Kilian Otylia
Kliniewski Adrian
Muszyński Jakub
Ogrodnik Arkadiusz
Ruciński Bartłomiej